Ing. Martin Sarnovský, PhD.


O mne

Oblasti odborného záujmu

 • Data mining
 • Text mining
 • Analýza prúdov dát
 • Technológie pre spracovanie veľkých dát
 • Strojové učenie
 • IT service management

Výučba

Objavovanie znalostí


zimný semester, 1.Ing

Analýza a návrh informačných systémov

zimný semester, 2.Bc

Riadenie IT prostredia


letný semester, 3.Bc

Technológie spracovania veľkých dát

letný semester, 1.Ing.

Publikácie

Kompletný zoznam publikácií na Google Scholar

(2021) MACHOVÁ, Kristína - SRBA, Ivan - SARNOVSKÝ, Martin - PARALIČ, Ján - MASLEJ KREŠŇÁKOVÁ, Viera - HRČKOVÁ, Andrea - KOMPAN, Michal - ŠIMKO, Marián - BLAHO, Radoslav - CHUDÁ, Daniela - BIELIKOVÁ, Mária - NÁVRAT, Pavol
Addressing False Information and Abusive Language in Digital Space Using Intelligent Approaches
In: Towards Digital Intelligence Society : A Knowledge-based Approach. - Cham (Švajčiarsko) : Springer Nature s. 3-32 [print, online]. - ISBN 978-3-030-63871-9

(2020) SARNOVSKÝ, Martin - PARALIČ, Ján
Hierarchical Intrusion Detection Using Machine Learning and Knowledge Model
In: Symmetry : Open Access Journal. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 2 (2020), s. 1-14 [online]. - ISSN 2073-8994 (online)

(2020) SZABÓOVÁ, Martina - SARNOVSKÝ, Martin - MASLEJ KREŠŇÁKOVÁ, Viera - MACHOVÁ, Kristína
Emotion Analysis in Human-Robot Interaction
In: Electronics. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 11 (2020), s. 1-30 [online]. - ISSN 2079-9292 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2079-9292/9/11/1761...

(2020) MASLEJ KREŠŇÁKOVÁ, Viera - SARNOVSKÝ, Martin - BUTKA, Peter - MACHOVÁ, Kristína
Comparison of Deep Learning Models and Various Text Pre-Processing Techniques for the Toxic Comments Classification
In: Applied sciences. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 23 (2020), s. [1-26] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app10238631...

(2019) SARNOVSKÝ, Martin - BEDNÁR, Peter - SMATANA, Miroslav
Cross-Sectorial Semantic Model for Support of Data Analytics in Process Industries
In: Processes. Roč. 7, č. 5 (2019), s. 281-281 [online]. - ISSN 2227-9717 (online)

(2019) SARNOVSKÝ, Martin - OLEJNÍK, Marek
Improvement in the efficiency of a distributed multi-label text classification algorithm using infrastructure and task-related data
In: Informatics. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 6, č. 1 (2019), s. 1-15 [online]. - ISSN 2227-9709

(2019) MASLEJ KREŠŇÁKOVÁ, Viera - SARNOVSKÝ, Martin - BUTKA, Peter
Deep learning methods for Fake News detection
In: IEEE Joint CINTI-MACRo 2019 : IEEE Joint 19th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics and 7 th International Conference on Recent Achievements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics. - Szeged (Maďarsko) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 143-148 [online]. - ISBN 978-17-28156-25-5 Spôsob prístupu: https://ieeexplore.ieee.org/document/9105317...

(2019) SARNOVSKÝ, Martin - BEDNÁR, Peter
Challenges of big data technologies in education process in business information systems
In: ICETA 2019 : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019 : proceedings. - Denver (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 693-698 [online]. - ISBN 978-1-7281-4967-7

(2018) SSARNOVSKÝ, Martin - SURMA, Juraj
Predictive models for support of incident management process in it service management
In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 57-62. - ISSN 1338-3957 Spôsob prístupu: http://aei.tuke.sk/papers/2018/1/2018-1.htm...

(2018) SARNOVSKÝ, Martin - BEDNÁR, Peter - SMATANA, Miroslav
Big Data Processing and Analytics Platform Architecture for Process Industry Factories
In: Big Data and Cognitive Computing. Vol. 2, no. 1 (2018), p. 3-15. - ISSN 2504-2289 Spôsob prístupu: http://www.mdpi.com/2504-2289/2/1/3...

(2018) ČERTICKÝ, Martin - SARNOVSKÝ, Martin - VARGA, Tomáš
Use of Machine Learning Techniques in Real-time Strategy Games
In: DISA 2018. - Danvers : IEEE, 2018 S. 159-164. - ISBN 978-1-5386-5101-8

(2018) SARNOVSKÝ, Martin - CIBULOVA, Petra
Measurement center processes support in the automotive industry
In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Informationa Systems Architecture and Technology : ISAT 2017. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018 P. 295-303. - ISBN 978-3-319-67222-9 - ISSN 2194-5357

(2018) SARNOVSKÝ, Martin
Big data processing and analytics for process industries
In: SAMI 2018. - Danvers : IEEE, 2018 S. 000014-000014. - ISBN 978-1-5386-4772-1 Spôsob prístupu: https://ieeexplore.ieee.org/document/8324846/...

Projekty

 • 2023-2027: APVV-22-0414 - Multimodálna detekcia prejavov toxického správania v sociálnych médiách
 • 2021-2024: VEGA 1/0685/21 - (Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania)
 • 2021-2024: APVV-20-0232 - (Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie)
 • 2017-2021: APVV-16-0213 (Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát)
 • 2018-2022: APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)
 • 2016-2019: VEGA 1/0493/16 (Modely a metódy pre analýzu prúdov dát)
 • F2016-2019: SPIRE-02-2016 (MONSOON - MOdel based coNtrol framework for Site-wide OptimizatiON of data-intensive processes)
 • 2015-2017: KEGA 025TUKE-4/2015 (Zavedenie výučby analýzy veľkých dát)
 • 2014-2017: COST action IC1302 KEYSTONE (Semantic keyword-based search on structured data sources)
 • 2013-2017: ITMS 26220220182 (IT tools and services for analysis of various types of processes, Pilot project Nr. 4 (PP4) within activity 3.1 "Pilot projects in Information and Communication Technologies" of the University Science Park Technicom)
 • 2012-2015: VEGA 1/1147/12 (Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných systémov)
 • 2010-2013: IT4KT (Information technologies for knowledge transfer (ITMS 26220220123))
 • 2010-2013: KEGA, 065TUKE-4/2011 (Virtual laboratory of business informatics)
 • 2010-2011: VEGA 1/0042/10 (Methods of identification, annotation, search, access and composition of services using semantic metadata support for selected types of processes)
 • 2009-2013: CE-FEI-II (Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (ITMS 26220120030))
 • 2007-2010: APVV-0391-06 (Semantic composition of web and grid services)
 • 2007-2009: VEGA 1/407 (Methods for annotation, search, creation, and accessing knowledge employing metadata for semantic description of knowledge)
 • 2006-2011: FP6 IST Project KP-Lab (Knowledge practices laboratory)
 • 2006-2010: FP6 IST-2005-034891 HYDRA (Heterogeneous phYsical Devices in a distRibuted Architecture)
 • 2006-2010: FP6 IST-2004-27219 DEMO-Net (Network of Excellence in e-Participation)
Top